Om Anki

Jag bor med min man Anders i Kolstugan, Barva socken mellan Strängnäs och Eskilstuna.
Min vänskap med Lena började redan 1980, då vi träffades på apporteringskurs med våra Flatcoated retriever.
Vårt stora intresse var från början att träna apportering och snabbt kom också jakten in som en naturlig del.
När sen avelsintresset tog fart enades vi om att ha kennel Searover som gemensamt kennelnamn.
Nu har 40 år förflutit och ett otal av champions i olika discipliner har namnet Searover. Bruks och avelsdiplom från SKK har tilldelats oss vid flera tillfällen.
Vi har bott i Kolstugan, som är en liten avstyckad gård, sen 1990.
Här har våra valpar det underbart med stora utrymmen och utevistelse hela dagarna, när de är tillräckligt stora och vädret tillåter, många valpköpare upplever att valpen är rumsrena redan från start.
Jag har utbildat mig till jaktprovsdomare och har dömt de sista 15 åren på B-prov. En mycket rolig utveckling av hundverksamheten i mitt liv. Jag tycker det är fantastiskt roligt att få se många olika hundar i en provsituation.

sidan är under arbete