Labradorvalpar som föds hos Lena 2023

Två tikar planeras få valpar: Kamala och Sky.

Timo & Kamala  valpar väntar andra veckan i Januari

Searover My Wagtail  "Timo"
SE16609-2021
far: Hegnsager Great Gambler
mor: Searover Lizz Sweet Majken
Timo bor hos Katarina & Bolly Ronacher

Index ED:107 HD: 115
HD: A A
ED: UA
Ögon UA
dnatester: hereditärt clear på PRA-prcd, Stargardst, cnm
excellent B-prov NKL
 

Searover Dace Nicest Kamala  "Kamala"
SE15468-2021
far: Searover Fames Sico
mor: SE J(J)CH Stenbury Black Dace
Kamala bor till vardags hos Ingela Funck


Index ED: 107 HD: 110
HD: A A
ED: UA
Ögon: katarakt, ärflighet ej påvisat
dnatester: hereditärt clear samtliga
Excellent B-prov NKL
 

Timo & Sky hoppas paras december-januari

Searover My Wagtail  "Timo"
far: Hegnsager Great Gambler
mor: Searover Lizz Sweet Majken
Timo bor hos Katarina & Bolly Ronacher

Index ED:107 HD: 115
HD: A A
ED: UA
Ögon UA
dnatester: hereditärt clear på PRA-prcd, Stargards, cnm
excellent B-prov NKL
 

SE J(J)CH Searover Fames Sky  "Sky"
SE18238-2018
far: Annaloughan Ace
mor: Searover Pumas Fame

Index ED:108 HD: 114
HD: A A
ED: UA
Ögon UA
dnatester: samtliga ua

Unghundsmästare 2019
SEJCH B-prov
två CK A-prov 
fjärde placerad European Championship 2022

ägare Lena Bratsberg Karlsson

Valparna levereras veterinärbesiktigade, vaccinerade, ID-märkta och registrerade hos SKK
pris för våra valpar 22 000 kr inkl. moms, om inget annat uppges.


Vi säljer till dig som vill jobba med din hund.
Vi prioriterar dig med jakt och jaktprovs intresse.